Webbutbildning

Tidvis Webbutbildning

Tidvis webbutbildningsmodul ger möjlighet att skapa utbildningar till era medarbetare.
Utbildningarna kan ha bilder, filmer, text, dokument i kombination för att optimera mängden möjligheter att snabbt ge information.

När den anställde sedan gått igenom utbildningen kan man sedan ge möjlighet att svara på ett antal frågor. Tidvis rättar automatiskt frågorna och om man har tillräckligt många rätt enligt inställningarna i utbildningen registreras automatiskt den avklarade utbildningen på den anställde.
Dessutom skickas ett meddelande om att den anställde klarat utbildningen till relevanta parter enligt företagsinställningarna.

I Tidvis kan man även ställa in att andra utbildningar öppnas upp efter att man klarat en utbildning, så att man kan styra att utbildningar ska göras i rätt ordning.