Tidvis Dashboard

Genom att använda sig av Tidvis Dashboard får man full kontroll över alla sina grupper i en och samma sida. Dessutom får man här full kontroll över övriga företagsprocesser och moduler som underlättar det dagliga arbetet.

Dashboard

Som förstasida i Tidvis kan man lägga ut information till de anställda. De anställda kan enkelt se om ny information kommit sedan de var inne på informationssidan senast. Man kan välja vilken målgrupp som ska se informationen för att t ex bjuda in alla inom ett visst område till evenemang.

För att knyta samman alla moduler finns en möjlighet att konfigurera en Dashboard. Här finns ett stort antal moduler för att ha koll på sina gruppers beslut, beräkningsperioder, obemannade pass, påminnelser, osignerade anställningsavtal, inkomna avvikelserapporter och mycket mer.

Tanken med Dashboarden är att man ska ha ett ställe man kan gå till för att få full koll över sina grupper och status inom dem.