Välkommen att utforska Sveriges främsta system för bransch Vård och Omsorg.
I grunden är Tidvis utvecklat för personlig assistans och har där utvecklats till att bli “systemet som har allt”.
Tidvis har sedan även vidareutvecklats för andra typer av Omsorgsverksamheter, t ex Daglig verksamhet, Boendestöd, Ledsagning, Avlösarservice och Gruppboenden.
Dessutom finns stöd för hantering av tjänstemän.

Verksamhetssystem för assistansbolag

Tidvis är ett webbaserat verksamhetssystem som tillsammans med ett lönesystem och ett bokföringssystem ska räcka för att stödja de flesta verksamheter som tillhandahåller personlig assistans.

Tidvis är utvecklat tillsammans med samtliga roller inom personlig assistans, såväl på kontoret som ute i verksamheten. Dessutom har huvudpersonen inom Tidvis erfarenhet av att leda ett medelstort assistansbolag och har tidigare även arbetat med verksamhetsutveckling inom olika branscher. Med denna erfarenhet i ryggen ser vi hela tiden till att utveckla Tidvis för att effektivisera bolagen så att systemet i sig inte ska ses som en kostnad utan snarare en enorm styrka för att garantera kvalitet och effektivitet. Med dessa i kombination har man ett gott stöd för att ge möjlighet till kundnöjdhet såväl som personalnöjdhet samtidigt som man kan driva en verksamhet som ger positivt ekonomiskt resultat.

Vi kommer aldrig säga att Tidvis är ett komplett system utan ifrågasätter hela tiden hur vi kan bli ännu bättre. Vi utvecklar ständigt nya moduler samtidigt som vi gör nuvarande moduler ännu lättare att använda. Allt i mycket nära samarbete med våra kunder för att se till att vi hamnar så rätt som möjligt direkt.

Vare sig du har ett litet bolag, ett stort bolag eller en koncern med flera bolag har Tidvis stöd för att hjälpa er att få god kontroll med hög användarvänlighet.

Är ni intresserade av att slippa kostnaderna för 5-6 system och bara använda Tidvis och därmed spara såväl kostnader för licenser som att öka den interna effektiviteten?
Hör av er för en demo så att vi kan visa hur Tidvis kan hjälpa ert bolag till en kvalitativ och effektiv verksamhet mot framtiden!

Klicka här för att läsa Tidvis marknadsblad.

Vad innehåller Tidvis?

REGISTER

Tidvis har register av allt som behövs för att ha bra stöd för god administration. Dessutom kan Tidvis automatgenerera anställningsid och automatiskt uppdatera personalinformation i lönesystemet när man ändrar i Tidvis.

För kunder kan man lägga upp alla typer av beslut, inkl TUT, TIF (med stöd av innehållna löner) samt egenupplagda beslutstyper.

TIDREDOVISNING

Tidredovisa på ett enkelt och användarvänligt sätt via dator, surfplatta eller mobil, självklart med stöd för Försäkringskassans BankID-lösning. Dessutom finns olika ansökningsprocesser, såsom milersättning, traktamente, ledighetsansökan och kvittoredovisning i Tidvis för att minimera pappershanteringen.

SCHEMALÄGGNING

Schemaläggning ska vara enkelt och kunna göras med den vy som passar dig! Med funktioner för snabb schemaläggning har du dessutom full kontroll av schema mot beslut.

FRÅNVAROHANTERING

Tidvis hanterar frånvaro, inkl deltidssjukskrivning, på ett smidigt sätt i både schema och frånvarohanterare med underlag för sjukfakturering, påminnelser och hantering av karens för att förenkla det manuella arbetet.

AVANCERAD ATL

Tidvis tar hänsyn till regelverket i ert kollektivavtal för att stödja er i att bygga scheman enligt arbetstidslagen. När ni förhandlar avvikelser från kollektivavtalet kan ni mata in dessa avvikelser så att kontroll istället sker enligt de nya förutsättningarna. Dessa förutsättningar kan sättas på företagsnivå, gruppnivå eller anställd i gruppnivå.

KOMMUNIKATION

Med Tidvis interna e-post kan ni enkelt kommunicera på ett säkert sätt med assistenterna och de kan kommunicera enkelt inom gruppen. Ni har möjlighet att skicka SMS som även lagras i kommunikationsmodulen.
Sekretessinformation lämnar här aldrig Tidvis men påminnelser om att något finns att läsa skickas ut till användare av systemet.

CRM

Öka kontrollen över specifika delar med hjälp av Tidvis CRM. Här kan ni få ökad kontroll på kontakter, behov/hjälpmedel för brukare, kompetensdatabas för assistenter, delegeringar, områdeshantering och matchning av potentiella assistenter till kunder. Full hantering för prospekts från lead till kund.

DOKUMENTATION OCH JOURNAL

Hantera dokumentation, daganteckningar och journalföring genom att ladda upp dokument eller genom egenskapade dokumentmallar med Tidvis dokumenthanterare. Med dokumenthanteraren kan ni skapa egna fält som tillsammans blir mall för inmatande av dokument och skapar underlag för statistik.
Dokument kan kopplas till såväl anställd som kund eller företag och även delas ut till anställda.

Dokumenthanteraren kan även koppla fält mot databasen för snabbare generering av t ex anställningsavtal, som man dessutom kan elektroniskt signera. Stöd för elektronisk signering finns för alla typer av dokument som lagras i Tidvis.

Assistenter kan lägga in avvikelserapporter, tillbudsrapporter, mm i formulären från mobil, dator eller surfplatta och ni kan hantera flödet med påminnelser om uppföljning.

PROCESSHANTERING

Skapa processer för att enkelt ha era interna rutiner dokumenterade elektroniskt. Detta gör att man enkelt kan kvalitetsutveckla sina rutiner, uppdatera dem elektroniskt så att personalen har tillgång till dem direkt.
Starta en process, dokumentera och klarmarkera de olika stegen och få kontroll över processer som körs på olika delar av organisationen.

ÄRENDEHANTERING

Skapa ärenden för företag, kund eller anställd med möjlighet att hantera ärendena som projekt med flera projektdeltagare. Dessutom med möjlighet att låta alla i företaget kunna ta del av informationen i ärendet.

EKONOMI

Bygg scheman och se direkt vad de kommer kosta eller följ upp kostnader i efterhand, när arbetet är utfört. Med koppling till ekonomisystem kan ni importera verkliga kostnader och få ut kundrapporter som kunden själv kan ta ut. Självklart med möjlighet att styra vilken typ av information olika kunder ska kunna ta del av.

Ekonomimodulen innehåller även möjlighet att bygga kundrapporter.

Genom samarbeten med olika ekonomisystem, däribland Hogia ekonomi, ges även möjlighet att importera faktisk ekonomisk information för samtliga kunder på en och samma gång för att härigenom se hur det faktiska ekonomiska utfallet blivit hos kunden. Det ekonomiska utfallet kan här även jämföras mot den eventuella prognos som är satt.

I och med att man kan fakturera kommuner för sjukkostnader och även semesterersättning för barnledighet skapas faktureringsunderlag för dessa delar i och med månadskörningen. Dessutom kan kommunens blanketter skapas direkt och automatiskt fyllas i med faktureringsinformationen.

DASHBOARD

Följ upp allt i systemet i en dashboard med mängder av moduler. Skräddarsy hur dashboarden presenteras per person och få koll på ekonomi, beräkningsperioder, beslut och mycket mer för att agera proaktivt.

Tidvis dashboard ger möjlighet att ha full koll på det mesta som händer i grupperna vilket i sin tur gör det möjligt att enbart behöva vara inne i dashboarden för att där komma fram till vad som behöver hanteras för dagen.

KVALITET

Låt assistenter rapportera avvikelser och tillbud med automatskapade ärenden. Följ kvalitetsledningen i ett årshjul och markera avklarade aktiviteter. Skapa egna kvalitets- och HR-processer för att skräddarsy kvalitetsuppföljningen för er verksamhet.

WEBBUTBILDNING

Med Webbutbildningsmodulen kan man skapa webbutbildningar till sin personal, testa direkt i systemet och få avklarad utbildning registrerad på den anställde automatiskt. Vid avklarad utbildning kan man automatskicka diplom till den anställde för avklarad utbildning.

UNDERSÖKNING

Med Undersökningsmodulen kan göra kund- och medarbetarundersökningar. Här kan man även skapa avancerade alternativ som villkorade frågor.

Rapporter kan tas ut för att se jämförelser mot tidigare undersökningstillfällen.

REKRYTERING

Lägg upp annonser med autopublicering till Platsbanken och snabbkopiering av snabbannonser till Facebook och LinkedIn. Följ flödet för rekryteringen och anställ direkt från rekryteringsprocessen.

SEMESTERHANTERING

Tidvis har full koll på assistenternas semester trots förändringar av sysselsättningsgraden under året. Assistenterna kan själva följa hur mycket semester de har kvar att ta ut när de är inloggade.

SCHEMASIMULATOR

Att bygga scheman kan vara enormt tidskrävande. Tidvis tillhandahåller en schemasimulator som tar hänsyn till personalens tillgänglighet, önskemål om sysselsättningsgrader, arbetstidslagar, mm för att komma med förslag om det optimala schemat. Ni kan enkelt bygga ett schemaförslag med simulatorn för att sedan förbättra än mer om ni inte tycker simulatorns förslag är tillräckligt bra.

Vi kör Tidvis

Nyheter

1 månad sedan

Vi avslutar veckan med ett stort tack till det härliga gänget på Bärkraft Assistans AB och tackar för en fantastiskt härlig utbildningsvecka. Vi önskar er varmt välkomna till Tidvis! ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook

2 månader sedan

Vårt fokus är hela tiden att ha så litet avstånd mellan oss och kunderna för att alla ska uppleva ett partnerskap där alla vinner på den andras framgång. Det värmer då så otroligt mycket när man får detta från en av våra äldsta kunder: "Wow, jag är såååå himla glad över hjälpen jag fått här, tror det räddat arbetsdagar för mig/oss!Som alltid så blir jag förvånad över hur många funktioner som finns i Tidvis som vi inte använder.Vi har generellt rätt hetsiga dagar hos oss för att verksamheten skall gå runt och den tidsbristen gör att det blir svårt att hinna gräva på djupet i Tidvis, men ni har verkligen en så jäkla bra produkt." ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook