Tidvis

Tidvis-dator-surfplatta-telefon-slutlig
Verksamhetssystem för assistansbolag

Tidvis är ett webbaserat verksamhetssystem som tillsammans med ett lönesystem och ett bokföringssystem ska räcka för att stödja de flesta verksamheter som tillhandahåller personlig assistans.

Tidvis är utvecklat tillsammans med samtliga roller inom personlig assistans, såväl på kontoret som ute i verksamheten. Dessutom har huvudpersonen inom Tidvis erfarenhet av att leda ett medelstort assistansbolag och har tidigare även arbetat med verksamhetsutveckling inom olika branscher. Med denna erfarenhet i ryggen ser vi hela tiden till att utveckla Tidvis för att effektivisera bolagen så att systemet i sig inte ska ses som en kostnad utan snarare en enorm styrka för att garantera kvalitet och effektivitet. Med dessa i kombination har man ett gott stöd för att ge möjlighet till kundnöjdhet såväl som personalnöjdhet samtidigt som man kan driva en verksamhet som ger positivt ekonomiskt resultat.

Vi kommer aldrig säga att Tidvis är ett komplett system utan ifrågasätter hela tiden hur vi kan bli ännu bättre. Vi utvecklar ständigt nya moduler samtidigt som vi gör nuvarande moduler ännu lättare att använda. Allt i mycket nära samarbete med våra kunder för att se till att vi hamnar så rätt som möjligt direkt.

Vare sig du har ett litet bolag, ett stort bolag eller en koncern med flera bolag har Tidvis stöd för att hjälpa er att få god kontroll med hög användarvänlighet.

Klicka här för att läsa Tidvis marknadsblad.

Nyheter

3 veckor sedan

Tidvis Sverige AB

Vi vill med förra veckans utbildning passa på att hälsa Ekens Assistans välkomna till Tidvis. Vi växer fortfarande så det knakar och har en underbar månad framför oss där vi har stort fokus på att förbättra användarnas upplevelse i systemet med såväl uppdaterat utseende som förenklade funktioner enligt våra kunders önskemål.

Nu ser vi fram emot en höst med nya kunder och nya utmaningar!
... Läs merSe mindre

Läs på Facebook

1 månad sedan

Tidvis Sverige AB

Tidvis har valt att satsa genom krisen vilket har givit bra resultat i såväl kundtillströmning som potentiella leads.

I och med detta har vi valt att satsa vidare med tillväxt inom roller för kundansvariga säljare och utvecklare. Detta ger oss enorma möjligheter att nu vara rustade för ett fortsatt framgångsrikt 2020.

Vi vill härmed välkomna Åsa som ny Kundansvarig Säljare och Lukas som ny Systemutvecklare. Båda har mycket god erfarenhet inom sina respektive områden och kommer vara ett enormt positivt tillskott till Tidvis.
... Läs merSe mindre

Läs på Facebook

5 månader sedan

Tidvis Sverige AB

Efter den enormt positiva feedback kring Tidvis sätt att hantera Avvikelser och Tillbud släpper vi nu utökad funktionalitet.

Kunder kan nu bygga upp sina egna kvalitets- och HR-processer för såväl kund, arbetsgrupp, anställda eller företag.

Vid uppbyggnad av processerna kan man specificera larmgränser för respektive processteg och få påminnelser i dashboarden så att man inte missar hanteringen.

Självklart kan man även sätta att såväl kund som anställd kan rapportera in ett grunddokument som i sin tur automatiskt skapar ärendet.

För att få koll på processerna finns såväl sammanfattnings- som detaljrapport.
... Läs merSe mindre

Läs på Facebook

5 månader sedan

Tidvis Sverige AB

Tidvis växer med ytterligare kunder. Under den senaste månaden har vi, trots motgångarna i samhället, glädjen att välkomna ytterligare 4 kunder.

Välkomna Jengla Omsorg, New Life Assistans, Omtanken i Skåne och Sanda Assistans!

Vi ser fram emot att tillsammans växa såväl Tidvis som produkt som att ge stöd att effektivisera era verksamheter framöver.

Vi vill även rikta ett stort tack till två av våra kundansvariga, Sara och Fredrik, som tack vare ett öppet sinne för nya lösningar som krävs i samhällets tuffa tider, möjliggör uppstart av dessa nya kunder.
... Läs merSe mindre

Läs på Facebook
Vi kör Tidvis

Tid och ersättningar

Register

Tidvis har register av allt som behövs för att ha bra stöd för god administration. Dessutom kan Tidvis automatgenerera anställningsid och automatiskt uppdatera personalinformation i lönesystemet när man ändrar i Tidvis.

För kunder kan man lägga upp alla typer av beslut, inkl TUT, TIF (med stöd av innehållna löner) samt egenupplagda beslutstyper.

Tidredovisning

Tidredovisa på ett enkelt och användarvänligt sätt via dator, surfplatta eller mobil, självklart med stöd för Försäkringskassans BankID-lösning.
Dessutom finns olika ansökningsprocesser, såsom milersättning och traktamente, i Tidvis för att minimera pappershanteringen.

Frånvarohantering

Tidvis hanterar frånvaro, inkl deltidssjukskrivning, på ett smidigt sätt i både schema och frånvarohanterare med underlag för sjukfakturering, påminnelser och hantering av karens för att förenkla det manuella arbetet.

Schema

Schemaläggning

Schemaläggning ska vara enkelt och kunna göras med den vy som passar dig! Med funktioner för snabb schemaläggning har du dessutom full kontroll av schema mot beslut.

Schemasimulator

Att bygga scheman kan vara enormt tidskrävande. Tidvis tillhandahåller en schemasimulator som tar hänsyn till personalens tillgänglighet, önskemål om sysselsättningsgrader, arbetstidslagar, mm för att komma med förslag om det optimala schemat. Ni kan enkelt bygga ett schemaförslag med simulatorn för att sedan förbättra än mer om ni inte tycker simulatorns förslag är tillräckligt bra.

Semesterhantering

Tidvis har full koll på assistenternas semester trots förändringar av sysselsättningsgraden under året. Assistenterna kan själva följa hur mycket semester de har kvar att ta ut när de är inloggade.

Avancerad ATL

Tidvis tar hänsyn till regelverket i ert kollektivavtal för att stödja er i att bygga scheman enligt arbetstidslagen. När ni förhandlar avvikelser från kollektivavtalet kan ni mata in dessa avvikelser så att kontroll istället sker enligt de nya förutsättningarna. Dessa förutsättningar kan sättas på företagsnivå, gruppnivå eller anställd i gruppnivå.

Journal, Dokumentation och Kommunikation

Dokumentation och journal

Hantera dokumentation, daganteckningar och journalföring genom att ladda upp dokument eller genom egenskapade dokumentmallar med Tidvis dokumenthanterare. Med dokumenthanteraren kan ni skapa egna fält som tillsammans blir mall för inmatande av  dokument och skapar underlag för statistik.
Dokument kan kopplas till såväl anställd som kund eller företag och även delas ut till anställda.

Dokumenthanteraren kan även koppla fält mot databasen för snabbare generering av t ex anställningsavtal, som man dessutom kan elektroniskt signera. Stöd för elektronisk signering finns för alla typer av dokument som lagras i Tidvis.

Assistenter kan lägga in avvikelserapporter, tillbudsrapporter, mm i formulären från mobil, dator eller surfplatta och ni kan hantera flödet med påminnelser om uppföljning.

Kommunikation

Med Tidvis interna e-post kan ni enkelt kommunicera på ett säkert sätt med assistenterna och de kan kommunicera enkelt inom gruppen. Ni har möjlighet att skicka SMS som även lagras i kommunikationsmodulen.
Sekretessinformation lämnar här aldrig Tidvis men påminnelser om att något finns att läsa skickas ut till användare av systemet.

Kvalitet, Uppföljning och Ekonomi

Ekonomi

Bygg scheman och se direkt vad de kommer kosta eller följ upp kostnader i efterhand, när arbetet är utfört. Med koppling till ekonomisystem kan ni importera verkliga kostnader och få ut kundrapporter som kunden själv kan ta ut. Självklart med möjlighet att styra vilken typ av information olika kunder ska kunna ta del av.

Ärendehantering

Skapa ärenden för företag, kund eller anställd med möjlighet att hantera ärendena som projekt med flera projektdeltagare. Dessutom med möjlighet att låta alla i företaget kunna ta del av informationen i ärendet.

CRM

Öka kontrollen över specifika delar med hjälp av Tidvis CRM. Här kan ni få ökad kontroll på kontakter, behov/hjälpmedel för brukare, kompetensdatabas för assistenter, delegeringar, områdeshantering och matchning av potentiella assistenter till kunder.

Processhantering

Skapa processer för att enkelt ha era interna rutiner dokumenterade elektroniskt. Detta gör att man enkelt kan kvalitetsutveckla sina rutiner, uppdatera dem elektroniskt så att personalen har tillgång till dem direkt.
Starta en process, dokumentera och klarmarkera de olika stegen och få kontroll över processer som körs på olika delar av organisationen.

Undersökning

Med Undersökningsmodulen kan göra kund- och medarbetarundersökningar. Här kan man även skapa avancerade alternativ som villkorade frågor.

Rapporter kan tas ut för att se jämförelser mot tidigare undersökningstillfällen.

Webbutbildning

Med Webbutbildningsmodulen kan man skapa webbutbildningar till sin personal, testa direkt i systemet och få avklarad utbildning registrerad på den anställde automatiskt.