Tidvis Semester

Få full koll på semestern som ska betalas ut till de anställda och se till att systemet räknar ut exakt semester vid tjänstegradsförändring.
De anställda får full koll på semestersaldo i sin inloggning.

Semester

Ett stort problem inom assistansbranschen är ofta att semester betalas ut i förskott för innevarande år baserat på den tjänstegrad man har. Tjänstegrader kan variera över året och assistenten kan även välja att vara tjänstledig under perioder. Detta gör det extremt svårt för företag att kommunicera rätt information om antalet kvarvarande semestertimmar för respektive assistent.

Semestersaldo-modulen i Tidvis är lösningen på detta problem. Här hanteras semester för innevarande år för såväl timavlönade som månadsavlönade som timsemester. Assistenterna kan dessutom se det aktuella saldot för hur mycket inarbetad tid man har, hur mycket man tagit ut och hur mycket man har kvar att ta ut om man fortsätter arbeta enligt tjänstegraden. Detta med exakthet på 100% för den aktuella dagen och på vilken enhet som helst, dvs dator, surfplatta eller telefon.

Man får även semester uträknat utefter de lagar som gäller för hur mycket man varit frånvarande (semestergrundande frånvaro samt den frånvaro som inte är semestergrundande). Om man begär semester kommer Tidvis neka ansökan som innebär för högt semesteruttag.