Referenser

Tidvis referenser

Tidvis passar som verksamhetssystem till bolag i samtliga storlekar och uppskattas mer ju större företaget eller myndigheten är. Skälet till det är att man som större organisation tenderar att känna större vikt vid god kontroll som kan ges av ett riktigt verksamhetssystem.
Det finns dock ingen övre eller undre gräns på storlek som kan köra Tidvis utan man kan enkelt styra systemets funktionalitet med de 100-tals behörigheter som finns möjligt att ställa in.

Nedan kan ni hitta företag som valt att vara med som referenser vid intresse.