Tidvis Kvalitet

Tidvis tillhandahåller en kvalitetsmodul som hjälper företag att få ut ännu mer av sitt verksamhetssystem. Tidvis kvalitet innehåller moduler för kvalitetsledning, webbutbildningar och kund/medarbetarundersökningar.

Kvalitetsledning

Tidvis tillhandahåller en kvalitetsmodul som hjälper företag att få ut ännu mer av sitt verksamhetssystem. Tillsammans med dokumentation av processer har ni möjlighet att bygga påminnelser över året som syns i ett årshjul. Här har ni dessutom möjlighet att klarmarkera uppgifter och dessutom ha koll på vem som gjort det och när.

Tidvis hantering för avvikelser och tillbud är enormt intuitivt. Assistenter rapporterar in en avvikelse eller ett tillbud. När det kommer in automatskapas ett ärende för bearbetning. Här kan man på ett smidigt sätt hantera utredning, åtgärd, uppföljning, osv. Alla ärenden kan såklart följas upp via dashboarden för att få extra bra koll.

Genomförandeplaner och skyddsronder är någonting som löpande ska uppdateras. Skapa dokumenten genom Tidvis mallar och när det är dags för uppdatering har ni möjlighet att skapa en ny version så att ni kan följa upp hur de har ändrats.

Om ni behöver fler processer kan ni skapa era egna kvalitets- och HR-processer. Dessa kan automatskapas baserat på vissa händelser i systemet och därför hamna för hantering i dashboarden.

Webbutbildning

Tidvis tillhandahåller en kvalitetsmodul som hjälper företag att få ut ännu mer av sitt verksamhetssystem. Tillsammans med dokumentation av processer har ni möjlighet att bygga påminnelser över året som syns i ett årshjul. Här har ni dessutom möjlighet att klarmarkera uppgifter och dessutom ha koll på vem som gjort det och när.

Tidvis hantering för avvikelser och tillbud är enormt intuitivt. Assistenter rapporterar in en avvikelse eller ett tillbud. När det kommer in automatskapas ett ärende för bearbetning. Här kan man på ett smidigt sätt hantera utredning, åtgärd, uppföljning, osv. Alla ärenden kan såklart följas upp via dashboarden för att få extra bra koll.

Genomförandeplaner och skyddsronder är någonting som löpande ska uppdateras. Skapa dokumenten genom Tidvis mallar och när det är dags för uppdatering har ni möjlighet att skapa en ny version så att ni kan följa upp hur de har ändrats.

Om ni behöver fler processer kan ni skapa era egna kvalitets- och HR-processer. Dessa kan automatskapas baserat på vissa händelser i systemet och därför hamna för hantering i dashboarden.

Undersökning

Tidvis undersökningsmodul ger möjlighet att skapa kundundersökningar eller medarbetarundersökningar.
Frågor kan vara envalsfrågor, flervalsfrågor eller textfrågor. Man kan välja att skicka till ett område, specifika grupper, specifika roller eller specifika individer.

Frågor kan visas på olika sätt, t ex om man föredrar att ha knappar istället för valboxar, osv. Dessutom hanteras villkorade frågor för att få större flexibilitet i frågorna.

Undersökningar kan väljas vara anonyma och kan skickas med förutbestämd frekvens. T ex kanske man vill ha en fråga som skickas till assistenter varje vecka eller skicka en undersökning med fler frågor varje halvår.

Man kan exportera svaren och även jämföra med tidigare skickade undersökningar för att få en trend.

Frågorna skickas via Tidvis kommunikationsmodul för att säkerställa att ingen information lämnar systemet.