Utbildning och uppstart

När man börjar använda Tidvis som verksamhetssystem behöver man utbilda sig för att få full koll på vilka möjligheter man har samtidigt som vi konfigurerar systemet för att passa just er verksamhet.

Utbildning och uppstart

Vi tillhandahåller utbildning i Tidvis innan introduktion och under tiden som ni använder Tidvis. Vid produktanpassning ser vi även till att utbilda i den specifika del som just ni har tagit fram.
För uppstart av Tidvis har vi dessutom ett väl framtaget förslag för hur vi tycker att ni ska introducera Tidvis i er organisation.

Normalt sker utbildning i 2 steg. I steg 1 utbildar vi er i hur systemet fungerar och arbetar tillsammans för att hjälpa er att få igång Tidvis. Innan detta har ni exporterat information från ert nuvarande system, alternativt ur ert lönesystem, så att vi har en bas med alla era anställda, kunder, mm. På detta sätt kan ni i utbildningen arbeta med de kunder och anställda som ni arbetar med varje dag. Vi hjälps åt att få upp ett antal beslut, scheman, mm så att ni är trygga i detta.

Normalt hinner vi med hela systemet på 2 dagar för att sedan köra en uppföljningsdag efter 1-2 månader. Innan vi kör utbildning så har vi dock en 3-dagarsutbildning för super users som i sin tur också är del av att konfigurera hur systemet ska se ut.

Det bästa är alltid att vara på plats hos er så att ni kan arbeta i er egen arbetsmiljö och kan se hur allt fungerar med era datorer. Dock har vi även möjlighet att utbilda på distans om detta krävs.