Verksamhetsutveckling

Tidvis har anställda som har stor erfarenhet av att arbeta inom olika ledande positioner i assistansbolag. Vi kan därför finnas här för att stödja er i er verksamhetsutveckling med allt från att förenkla dagliga processer till att utveckla effektiv och kvalitativ kvalitetsledning.

Verksamhetsutveckling

Har ni fastnat i ett arbetssätt som ni känner att ni behöver hjälp med att se från en annan synvinkel? Vi har experter inom just Personlig Assistans för att stödja er i verksamhetsutveckling genom utbildning av lagar, arbetssätt eller system som kan hjälpa er att bli effektivare. Vi kan även hjälpa er att se hur ni har möjlighet att effektivisera de arbetsprocesser som ni har så att ni inte gör en massa saker i onödan.

Våra experter har bred erfarenhet av att driva assistansbolag samtidigt som de har suttit i branschstyrelser för att stödja utvecklingen av assistansbranschen i Sverige.