Samarbetspartners

Tidvis fungerar med ett stort antal system, såväl lönesystem som ekonomisystem men exporterar även information till olika BI-system.
Vi har ett antal samarbetspartners men också produkter som tillhandahåller funktionalitet som höjer Tidvis till en än högre nivå.

Hogia

Hogia är ett av Sveriges främsta system som tillhandahåller bland annat lönesystem och ekonomisystem. Genom samarbetet med Hogia kan Tidvis kunder bland annat uppleva följande funktionalitet:

  • Spara information om anställda i Tidvis så sparas det även i Hogia Lön.
  • Exportera bokföringsinformation från Hogia Ekonomi för att importera till Tidvis och därigenom få skräddarsydda kundrapporter som kan ses av kunder via sin inloggning.

Egreement

Egreement är ett av Sveriges främsta företag som tillhandahåller kvalitativ signeringsfunktionalitet av anställningsavtal eller andra avtal. Att samarbeta med ett företag som lägger all sin kraft på att följa gällande lagar och tekniklösningar kring E-signering gör att Tidvis kan fokusera på sin kärnverksamhet.
Tidvis har ett exklusivitetsavtal med Egreement som bland annat innebär att Tidvis kunder kan uppleva följande funktionalitete:

  • E-signering av anställningsavtal med bilagor.
  • E-signering av vilka dokument som helst som ligger i Tidvis, inkl kundavtal, arbetsmiljödokument eller dylikt.
  • E-signerade avtal lagras i Tidvis och kan ses av dem som berörs.

Spirius

Spirius är en mobiloperatör som har avtal med Telia Carrier för nationell och internationell signalering. Spirius har egen infrastruktur som Short Message Service Center för SMS (SMSC) och en kvalificerad och avancerad egenutvecklad meddelandeplattform. Med denna kan Tidvis i kombination med Spirius plattform erbjuda SMS-tjänster med hög prestanda, kvalitet, kapacitet och säkerhet.

Genom samarbetet med Spirius kan Tidvis kunder bland annat uppleva följande funktionalitet:

  • Utskick av SMS till anställda vid signeringstillfället (samt påminnelser).
  • Utskick av större SMS (upp till 1530 tecken) till en eller flera personer genom Tidvis interna E-postsystem.
  • Spårning av vilka meddelanden som skickats via SMS och vilka som skickats normalt.