Utbildning Tidvis

Vi tillhandahåller utbildning i Tidvis innan introduktion och under tiden som ni använder Tidvis. Vid produktanpassning ser vi även till att utbilda i den specifika del som just ni har tagit fram.

Normalt sker utbildning i 2 steg. I steg 1 utbildar vi er i hur systemet fungerar och arbetar tillsammans för att hjälpa er att få igång Tidvis. Innan detta har ni exporterat information från ert nuvarande system, alternativt ur ert lönesystem, så att vi har en bas med alla era anställda, kunder, mm. På detta sätt kan ni i utbildningen arbeta med de kunder och anställda som ni arbetar med varje dag. Vi hjälps åt att få upp ett antal beslut, scheman, mm så att ni är trygga i detta.

Normalt hinner vi med hela systemet på 2 dagar för att sedan köra en uppföljningsdag efter 1-2 månader.

Vi kommer under tiden, mellan utbildningstillfällena, dyka upp för att svara på frågor och sitter även med er vid första lönekörningen och första dagen för tidkontroll (antingen fysiskt eller via telefon). Allt för att ni ska känna att det flyter på med ert nya system.

Vi har utbildningslokaler i Borås men har även möjlighet att komma ut till er. Det bästa är dock alltid att vara på plats hos er så att ni kan arbeta i er egen arbetsmiljö och kan se hur allt fungerar med era datorer.