Tidvis Undersökning

Tidvis undersökningsmodul ger möjlighet att skapa kundundersökningar eller medarbetarundersökningar.
Frågor kan vara envalsfrågor, flervalsfrågor eller textfrågor. Man kan välja att skicka till ett område, specifika grupper och specifika roller.

Frågor kan visas på olika sätt, t ex om man föredrar att ha knappar istället för valboxar, osv. Dessutom hanteras villkorade frågor för att få större flexibilitet i frågorna.

Undersökningar kan väljas vara anonyma och kan skickas med förutbestämd frekvens. T ex kanske man vill ha en fråga som skickas till assistenter varje vecka eller skicka en undersökning med fler frågor varje halvår.
Man kan exportera svaren och även jämföra med tidigare skickade undersökningar för att få en trend.
Frågorna skickas via Tidvis kommunikationsmodul för att säkerställa att ingen information lämnar systemet.