Tidredovisning Personlig Assistans

Tidredovisning ska vara så lätt som möjligt när man arbetar som personlig assistent. Här har ni möjlighet att rapportera all arbetad tid, dvs inkl utbildning, möten eller dylikt.

Hur du ställer in systemet

Beroende på hur du ställer in systemet väljer du att bekräfta enstaka pass för att dessa ska vara färdiga för lönekörning eller så bekräftar du alla pass för en hel månad i slutet av månaden.
Givetvis fungerar allt som assistenten gör även på mobiltelefon eller surfplatta.

Man kan använda olika strategier för olika grupper kring tidredovisning. I vissa grupper kanske man enbart tillåter att de bekräftar vad som finns i schemat medan man i vissa grupper även tillåter manuella tidrapporter.

Man har även möjlighet att ställa in att ha check-in/check-ut på en kund med SMS till ansvarig om assistenten inte checkat in på sitt pass.

Tidredovisning

Med modulen för tidredovisning har assistenterna möjlighet att lägga in ansökan om Traktamente, Milersättning och Ledighet. Dessutom finns möjlighet att rapportera in kvitton. Dessa kommer sedan gå vidare till den som är huvudansvarig för gruppen för godkännande. I månadsöversikten kan assistenten i detalj se exakt rapporterad tid och även vilken typ av ersättning de kommer få ersatt, såsom OB eller dylikt. De kan enkelt se vad som är beslutat kring ledigheter, traktamente, mm vilket gör att man här underlättar kommunikationen mellan kontoret och assistenterna.

För kontoret finns ett kontrollflöde för att kontrollera de tidrapporter som kommer in. Detta är ett intuitivt flöde som stödjer den som kontrollerar tidrapporterna i att få upp varningar om systemet har identifierat fel. Det finns en kontroll mot beslutet jämfört med inrapporterad tid och vad man har rätt att använda.
Ni har möjlighet att kontrollera tid löpande under månaden för att även låsa delar av månaden. Detta möjliggör en mycket snabbare och stabilare hantering när väl månadsbrytet kommer.

Inställning kan göras för att hantera vilka tider som ska vara OB-grundande för respektive nivå. Dessa kommer sedan tas hänsyn till för de personer som finns inlagda att de har rätt till OB-ersättning. OB och övriga inställningar som är grundläggande ställs in av Tidvis och är ingenting ni behöver tänka på.

Tidvis hanterar såväl månadslöner som timlöner. Månadslöner kan hanteras med eller utan komp-/timbank och månadsavlönade kan även ställas in för att få ta kompledighet. Kontroll av månadslönen kan ske gentemot tjänstegrad eller grundschema. Genom att Tidvis hanterar detta minskar man de manuella kontrollerna enormt.

Ekonomirapporter

Slutligen skrivs ekonomirapporter ut samt rapporter som sedan skickas till Försäkringskassan eller kommunen. Kommunrapporter kan se olika ut för olika kommuner så här finns en grundmall för utskrift av tider. Det kommer även ut en rapport för export till ert lönesystem. Tidvis gör tidredovisning och rättning av tider för personlig assistans enormt lätt och smidigt.

Tidvis har en enormt kraftfull lösning för BankID som ger ett stort stöd för såväl assistenter som kontorspersonal. Här signerar assistenter via normalt BankID eller mobilt BankID samtidigt som kontoret enkelt kan se vilka som glömt signering. Kontoret kan sedan signera alla assistenter samtidigt, en grupp i taget eller enstaka tidrapporter. Givetvis kan man signera med BankID från dator, surfplatta eller mobiltelefon. Vid inskick till Försäkringskassan görs en sista kontroll för att säkerställa att summan av alla FK3059 och FK3057 stämmer överens. Allt för att säkerställa att pengarna kommer så snart som möjligt och man ska slippa få påbackning från Försäkringskassan efter ett par veckor.

I och med att inte alla är redo att använda BankID för att signera sina tidrapporter finns en lösning för kombination av manuella underskrifter och BankID för en grupp.

För hantering av kommuner finns ett register där man kan ställa in olika regelverk som gäller för olika kommuner. Dessa regelverk styr hur dokumenten kommer ut vid månadskörning för att minimera det manuella arbetet.