Semestersaldo

Ett stort problem inom branschen personlig assistans är ofta att semester betalas ut i förskott för innevarande år baserat på den tjänstegrad man har. Tjänstegrader kan variera över året och assistenten kan även välja att vara tjänstledig under perioder. Detta gör det extremt svårt för företag att kommunicera rätt information om antalet kvarvarande semestertimmar för respektive assistent.

Semestersaldo-modulen i Tidvis Personlig Assistans är lösningen på detta problem. Här hanteras såväl semester för innevarande år, efterskottssemester samt såväl för timavlönade som månadsavlönade. Assistenterna kan dessutom se det aktuella saldot för hur mycket inarbetad tid man har, hur mycket man tagit ut och hur mycket man har kvar att ta ut om man fortsätter arbeta enligt tjänstegraden. Detta med exakthet på 100% för den aktuella dagen och på vilken enhet som helst, dvs dator, surfplatta eller telefon.

Om man använder frånvaro-modulen i kombination med semestersaldo-modulen får man även semester uträknat utefter de lagar som gäller för hur mycket man varit frånvarande (semestergrundande frånvaro samt den frånvaro som inte är semestergrundande). För ledigheter räknas detta ut automatiskt genom tidredovisningsmodulen.