Schemaläggning

Schemaläggningen i Tidvis Personlig Assistans är specifikt anpassad för att kunna arbeta med såväl små grupper som stora grupper och där få god överblick över flera veckors schema samtidigt. Vi har kombinerat de bästa lösningarna på marknaden för att göra dem ännu mer intuitiva. Du har även möjlighet att välja den vy för schemat som passar dig bäst, dvs kalender-vy (vecka eller månad) eller tidslinje-vy. Fördelen med tidslinje-vyn i schemaläggningen är just att du har möjlighet att enkelt arbeta med stora grupper och ändå få en god schema-överblick i hur assistenterna arbetar, även hos andra kunder i samma vy.

I schemaläggningen har chefen direkt en bra överblick över hur mycket timmar respektive assistent arbetar, såväl ur rent arbetsperspektiv som ur 48-timmarsregeln. Med koppling till besluten har du också möjlighet att direkt se att du har bokat in rätt antal timmar och får tydliga varningar om du inte schemalagt enligt beslut.
I och med att man i Tidvis kan lägga upp flera typer av beslut, såsom TUT, TIF, HSL, mm har man även möjlighet att i schemat kontrollera att man rapporterat in rätt mängd tid per beslut på ett smidigt sätt. En inställning kan göras för att få varning om man övertrasserar beslutet som då kontrolleras vid varje passförändring.

Schemasystemet arbetar inte bara ur assistentperspektivet utan även ur brukarperspektivet. I schemaläggningen finns såväl en snabbinmatningsfunktion som gör att inmatningen går extra snabbt. Denna schemavy sammanfattar assistenternas scheman så att du har möjlighet att säkerställa att brukaren får täckt precis de timmar som finns behov av.
Med Tidvis intuitiva hantering av arbetspass har man möjlighet att kombinera flera arbetstyper i ett och samma pass för mycket snabbare hantering än vad som finns i andra system på marknaden.
Dessutom finns en schemaanalys för att snabbt säkerställa grundschemat mot beslut eller göra felsökning.

I och med att ett schema är aktiverat skapas automatiskt tidrapporter åt assistenterna. Har de arbetat enligt vad schemat säger är det alltså bara för assistenten att bekräfta tiden så är det klart, antingen en tid i taget eller hela månaden samtidigt.
Självklart finns funktioner som möjliggör för assistenterna att byta pass med varandra, ersätta en assistent som är sjuk eller för kontoret eller samordnare att planera in vikarie under en viss tidsperiod. Det går också att hantera delning av pass i mindre delar, mm.

Det är enkelt att kontrollera schemat mot arbetstidslagen och samtidigt uppdatera dygns- och veckobryt för att möjliggöra hantering av dygnsvila och veckovila. För att underlätta har Tidvis en funktion för att hitta det mest optimala dygns- och veckobrytet, även med möjlighet att hitta det optimala brytet för pass hos alla kunder i kombination. En inställning kan göras för att köra ATL-kontroll vid varje förändring i schemat.

Vid ledighetsansökan kommer assistenten automatiskt att få upp de arbetspass som är planerade under den valda tiden så att man direkt kan sätta eventuella ersättare för passen.
I samtliga grupper som en assistent är kopplad till kan man se om assistenten är bokad hos någon annan brukare för att därmed ha möjlighet att snabbare hitta rätt ersättare på ett pass.

Schemaläggningen ger även möjlighet för samtliga assistenter och brukare att se sina egna scheman med möjlighet att skriva ut dem.

Det finns en mängd olika funktioner som underlättar för schemaläggare och assistenter i schemaläggningen. Ett exempel är att man kan ställa in om assistenter ska kunna visa intresse för pass som inte än är tillsatta. På detta sätt kan man underlätta mycket för schemaläggaren.
Man har bland annat möjlighet att filtrera olika typer av pass i visningsalternativen. Bland annat kan man här se hur en assistent arbetat i jämfört sitt grundschema på ett enormt smidigt sätt.
Man kan även välja flera pass samtidigt för att t ex sätta fler pass på samma ersättare eller sätta dem på ett visst beslut.

Dessutom kan man sjukanmäla, rapportera VAB, lägga noteringar på pass som visas för assistenten, mm; allt för att underlätta kommunikation och smidighet i det dagliga arbetet.

För kunden kan man lägga in schemalagda kundaktiviteter så att man har koll på vad som händer.