Anpassning av Tidvis

Behöver ni mer funktionalitet för er version av Tidvis tar vi gärna en diskussion om hur vi kan anpassa så att produkten passar perfekt för er. Om det dessutom finns fler kunder med samma önskemål kan vi se hur vi kan sprida kostnaden över flera kunder, alternativt bjuda på den när vi ser att den kan vara av god nytta för systemet. Vi kan även titta på möjligheter att skapa nya moduler.

Ta kontakt med er kundansvarig hos oss så ser vi till att rätt person tar kontakt för att diskutera hur vi kan produktanpassa Tidvis för ert specifika önskemål.