Tidvis för personlig assistans

Tidvis är produkten som hjälper till att hålla ordning på tider, dokumentation och mycket mer för kunder och anställda.

Tidvis Personlig Assistans är en produkt som är specifikt framtagen tillsammans med bolag inom assistansbranschen och i nära samarbete med administrativ personal, brukare och personliga assistenter. Tidvis är helt och hållet internetbaserad och kan därför köras från vilken dator som helst. Säkerheten är så klart mycket hårt styrd i och med att branschen har mycket sekretessbelagd information.

Hela systemet är framtaget för att vara det lättaste systemet att använda på ytan men att se till att systemet använder den styrka i bakgrunden som en dator har möjlighet att ge. Självklart är Tidvis godkänt av Försäkringskassan för elektronisk signering så att assistenterna inte behöver skriva under sina tidrapporter, både enligt det gamla systemet och det nya systemet via BankID. Systemet kan köras på dator, surfplatta eller mobil.

Jämte bassystemet finns följande moduler för Tidvis:

 • Tidrapportering
 • Schemaläggning
 • Frånvaro
 • Semestersaldo
 • Dokumenthantering
 • Kommunikation (intern E-post)
 • CRM
 • Ärendehantering
 • Processhantering
 • Avancerad arbetstidslagskontroll
 • Schemasimulator
 • Ekonomi
 • Undersökning (kund- och medarbetarundersökning)

Idén som Tidvis bygger på är ETT system som klarar av att hantera allt som behövs för att ta hand om assistenter och brukare på ett kvalitativt och effektivt sätt samtidigt som man uppfyller gällande lagar. Tidvis har även ett gediget behörighetssystem som ger flexibilitet för olika kunder att välja att arbeta på sitt unika sätt. Givetvis är Tidvis i fas med alla krav och förväntningar från Försäkringskassan, såsom t ex BankID.

Upplevelsen från våra kunder är att Tidvis är ett mycket användarvänligt system som följer det flöde som man arbetar i dagligen. Trots att Tidvis har många moduler upplever man sällan gränsen mellan modulerna. All funktionalitet flyter istället ihop mellan de olika modulerna och kompletterar varandra med än mer funktionalitet.

Genom integration med lönesystem kan dessutom Tidvis generera anställningsnummer och automatiskt uppdatera personalinformation i lönesystemet när man ändrar informationen i Tidvis.