Kommunikation Personlig Assistans

Kommunikation är en otroligt viktig del av att arbeta med distansarbetsplatser, och speciellt där personal inte alltid träffar varandra.
Modulen för kommunikation i Tidvis är ett internt e-postsystem gör det möjligt för assistenter, kontorspersonal och brukare att kommunicera med varandra på ett smidigt sätt. Kommunikationen sparas och du har möjlighet att hantera den som i ett e-postsystem.

Kommunikationen kan vara mellan 2 personer, till en grupp eller till hela företaget. Kommunikationen kan även sättas som tvingande för att säkerställa att alla har tagit del av informationen. Vilka som läst informationen kommer även sparas i systemet för att garantera kommunikationen.

I och med att kommunikationen stannar i Tidvis garanteras att sekretessinformation inte lämnar Tidvis till externa system. Däremot skickas information om att personen har meddelande i Tidvis att läsa till externa system så att man garanterar att informationen verkligen når fram.

Man har även möjlighet att skicka bifogade filer här. Det är ett utmärkt sätt att t ex skicka lönebesked eller dylikt vilket gör att man även klarar framtida dataskyddslagar på ett smidigt sätt.

Fördelen med att ha ett internt e-postsystem är just att man kan styra kommunikationen. Kommunikationssystemet tar emot påminnelser, såsom att det är dags att signera tidrapporter med BankID, eller dylikt. Dessutom har man kommunikationen på ett enkelt sätt direkt när man loggar in i mobilen vilket gör att det är lätt att agera och kommunicera.

De flesta har ett externt system där man tar emot e-post. I och med att Tidvis skickar en påminnelse till den externa mailen om att man har ett meddelande i Tidvis och också skickar med rubriken i meddelandet har man möjlighet att snabbt agera på meddelandet trots att den sekretessbelagda informationen inte lämnar till ett mindre säkert system.

Man har även möjlighet att skicka såväl korta som långa SMS, till såväl en mindre mängd personer som till hela företagets anställda/kunder på en gång . Dessa lagras även i kommunikationssystemet så att man har möjlighet att se vad som skickats.

SMS skickas automatiskt för att påminna om BankID-signering av tidrapporter.