Frånvaro Personlig Assistans

Frånvaro i Tidvis Personlig Assistans hanterar heltidssjukskrivning, deltidssjukskrivning, vård av barn och vård av närstående. Övrig typ av frånvaro, såsom tjänstledigt, föräldraledigt, semester eller dylikt hanteras i ledighetsansökan som är del av tidrapporteringsmodulen.

Trots att man som assistansbolag har ett IT-system för att hantera schemaläggning och tidredovisning har man en utmaning i hur man ska ta hand om de som är sjuka. Det finns ett stort regelverk som behöver tas hänsyn till vilket gör detta extra komplext.

Frånvaromodulen i Tidvis ser till att skapa rätt ersättning för assistenterna i form karensavdrag (med automatisk hantering enligt respektive kollektivavtals regelverk), uträkning av semestergrundande frånvaro, mm. Detta gör att man tillsammans med modulen för Tidredovisning, Schemaläggning och Semesterhantering kommer få en fullständig lösning där assistenterna kan följa sin semester och frånvaro och få rätt ersättning i lönekuvertet. Man kan enkelt lägga till och ta bort arbetspass från frånvaron för att säkerställa att det är rätt tid som hanteras samt även hantera att assistenter arbetar del av pass. Dessutom kan man välja om man vill ersätta för sjukskrivningen baserat på schemalagda pass eller tjänstegrad.
Enkel hantering för förlängning av sjukfrånvaro, konvertering från heltid till deltid, friskskrivning, mm gör att man plötsligt har en enkel hantering av frånvaro. Dessutom meddelas alla berörda, såsom schemaläggare, löneadministratörer, eller dylikt så snart en person blir sjukskriven, får förlängd sjukskrivning, blir friskskriven, mm.

För att hantera kringaktiviteter som behöver hanteras skickas meddelanden till ansvariga vid dag 8, 15 och 90, inkluderat regelverk för om den anställde arbetat under sjukskrivningen som gör att dessa dagar förskjuts. Dessutom exporteras allt på rätt sätt till lönesystemet.

För att ge stöd i uppföljning av sjukskrivningar finns rapporter som visar på hur många gånger en person varit sjuk under en viss period, arbetsgrad, mm.

Vid ett månadsslut kan man skriva ut en sjukrapport med vikarier för att använda för vidarefakturering till kommunen. Tiderna är uppdelade per beslut för att underlätta den manuella administrationen kring vidarefaktureringen.
Dessa skrivs även automatiskt ut vid utskrift av lönefiler och ekonomirapporter och innehåller även fullt ekonomiskt faktureringsunderlag så att man vet precis vad som ska faktureras.
Frånvaromodulen i Tidvis ger er alltså full koll på all frånvaro som är kopplad till någon typ av sjukdom.