Utbildning - Ekonomi

Tidvis Sverige AB har satt samman en 2-dagarsutbildning i Ekonomi och Effektivitet för Assistansbolag.

I utbildningen går vi igenom såväl teori som praktiska övningar för att ge möjlighet att förstå hur det dagliga arbetet i samtliga ansvarsroller påverkar företagets ekonomi. Med diskussioner som involverar samtliga roller i kombination med kunskapen som ges i kursen kommer kunskapen som normalt enbart ekonomiansvarig har kring kostnader för aktiviteter spridas till samtliga roller.

Möjligheten att sprida kunskap såväl som ansvar för företagets ekonomi till samtliga roller är näst intill ett krav för att lyckas driva företag med så små marginaler som numera drabbat assistansbranschen. Kunskapen om vad möten, upplärning, beordrad tid, mm egentligen kostar gör att ansvariga för grupper kan arbeta mer proaktivt snarare än att se effekten i efterhand. Med bra verktyg och rätt tänk kan man därmed budgetera en kunds schema innan det aktiveras och även utvärdera vad en potentiell kunds schema skulle innebära för företaget.

De utbildningar som hållits har varit mycket uppskattade. Vid intresse, vänligen kontakta oss så kan vi antingen komma och utbilda ert företag alternativt skapa en öppen utbildning där deltagare från fler företag deltar.

Klicka här för mer information och program