IT-Systemets Bassystem

IT-Systemet Tidvis Personlig Assistans har ett bassystem som är grunden för samtliga moduler. Bassystemet har grundregister för alla som arbetar i systemet och även information om de kunder som finns.

I Tidvis kan ni koppla de assistenter och ansvariga som arbetar just med en brukare. Ni kopplar här även de grundläggande lönekriterierna, såsom om de har OB eller övertidsersättning inräknat i sin lön eller dylikt. Dessutom hanteras sysselsättningsgrader med historik på garanterad sysselsättningsgrad som i sin tur finns som grund för löneutbetalningar, sjukhantering och semesterhantering.

Tidvis har även, tillsammans med registret av personer, en rollbaserad behörighetsmodell där man kan sätta individer eller grupper att se rätt typ av information.
Olika företag inom branschen personlig assistans använder olika namn för roller som är kopplade inom bolaget. I Tidvis bassystem finns en möjlighet att anpassa dessa roller och även andra parametrar för att passa just ert bolag.
I behörigheterna sätter man även upp olika typer av notifieringar som ska skickas till de olika rollerna för att man ska få god kontroll över det som händer i företaget.

Även information om vilket typ av beslut och övrig grundinformation om brukaren finns med i grundsystemet. Detta är informationen som är grunden för att få stöd i såväl tidrapportering och schemaläggning. Information läggs även upp i historik så att man har möjlighet att följa hur besluten förändrats med tiden. Besluten är uppdelade i grundbeslut, TIF, TUT eller Övriga beslut som man kan skapa som man vill. Till respektive beslut kopplar man även typ av myndighet och eventuell faktureringsbar kund. Dessutom kan man lägga upp beviljandeperioderna för sig så att rätt antal timmar sätts per beviljandeperiod.
Om man har satt slutdatum för beslut kan man få påminnelse om att ansöka om nytt beslut i god tid innan beslutet slutar gälla.

Man kan dela upp och använda olika kollektivavtal för olika kunder för att härmed kunna ha olika typer av tjänster för olika kunder. T ex kan man ha assistans för en kund och ledsagning för en annan.
Man kan dessutom hantera olika assistansanordnare för kunder och andra arbetsgivare för assistenter.

Självklart är Tidvis sökbart och det är lätt att hitta rätt information för det man behöver göra.

Genom samarbeten med lönesystem, t ex Hogia, har ni möjlighet att ställa in så att personalinformation som matas in i Tidvis automatiskt kommer in i lönesystemet, allt för att minimera det administrativa  arbetet som krävs för att hantera personal.

Som grund för samtliga moduler finns en Dashboard med olika typer av moduler. Denna dashboard ger all information som behövs för att få en daglig status över sina grupper och uppgifter som man har. T ex finns sammanställning av beslut, beräkningsperioder, påminnelser, obemannade pass, inkomna avvikelserapporter, mm.

Tidvis Dashboard