Ärendehantering

I ett assistansbolag har man stor nytta av att strukturera arbete i ärenden. Ett ärende kan vara i form av att sprida information till företaget, ett miniprojekt med aktiviteter som ska slutföras, överklagan mot beslut eller dylikt.

Ärendehanteringen i Tidvis är en modul som ger möjlighet att se ett ärende som struktur för någonting man behöver hantera samtidigt som man kan skapa ett miniprojekt med möjlighet att engagera flera personer i samma ärende för att arbeta mot målet att lösa ärendet.

Det är lätt att se hur en aktivitet är under arbete samtidigt som man kan klarmarkera en aktivitet. Detta gör att ”projektledaren” lätt kan följa hur deltagarna i projektet framskrider med sina aktiviteter.

Varje gång något händer i ärendet får deltagarna en notifiering om detta. Man kan dessutom lägga upp påminnelser till sig själv för att komma ihåg att utföra aktiviteter som behövs.

Dokument kan lätt kopplas till ärendet vilket gör att man t ex skulle kunna skapa ett ärende som heter ”Företagsrutiner”. Här kan man lägga in information och dokument som innehåller rutiner för assistenter, användarmanualer, eller dylikt. Genom att sätta att ärendet kan visas för alla kan man härigenom sprida företagsinformation till samtliga anställda på ett enkelt sätt.

Ett ärende kan kopplas till företaget, en anställd eller en kund. Om man kopplar till en anställd eller kund kan man enkelt även följa kundens ärenden när man är inne på just den kunden. Behörighetssystemet i Tidvis gör det enkelt att sprida information om ärendet till enbart de som är kopplade till kunden.

I kombination med dokumentationsmodulen och processhanteringsmodulen kan man använda ärenden för att hantera t ex en inkommen avvikelserapport. Starta ett ärende från dokumentet, koppla till stödprocess och klarmarkera steg för steg i processen. Detta gör att ni på ett smidigt sätt kan följa de olika stegen i era interna processer för att få en kvalitetsledning som blir naturlig genom arbetet.