Avancerad arbetstidslags-kontroll

Arbetstidslagen är en mycket viktig grundpelare i alla typer av branscher. Inom branschen personlig assistans är det otroligt viktigt att hålla koll på att inte planera in för mycket tid till de personliga assistenterna. Det kan innebära att företaget måste betala ut lön men inte får ersättning för denna från Försäkringskassan samt att man bryter mot arbetstidslagen.

Tidvis tillhandahåller kontroll av arbetstidslagen för de normala lagarna, såsom dygnsvila, veckovila, EU-direktivet (48-timmarsregeln), mfl i modulen för Schemaläggning, inklusive möjlighet att direkt få reda på om man bryter mot någon lag när man ändrar i schemat.

Modulen för avancerad arbetstidslag ger dock möjlighet att själv ställa in de lokala förhandlingar till de allmänna lagar som finns som man måste förhålla sig till. Det innebär att ni som företag kan förhandla avvikelser mot arbetstidslagen med Kommunal och här mata in vilka lokala avtal som ni förhandlat, på såväl assistentnivå, brukarnivå eller företagsnivå. Exempel på detta kan vara möjlighet att arbeta mer väntetid än vad arbetstidslagen ger möjlighet till.

När ni kontrollerar att assistenterna uppfyllt arbetstidslagen kommer då automatiskt hänsyn till de förhandlade lagarna tas vilket minimerar de manuella kraven som finns i andra system.