Tidvis Schemasimulator

2000-talets datorkraft och intelligens ger möjlighet till mycket mer än bara registrering av information. Med Schemasimulatorn i Tidvis har du möjlighet att låta systemet ge förslag på optimala scheman och därmed snabba upp schemaläggningen radikalt.

Schemasimulator

Schemasimulatorn tar hänsyn till personalens tillgänglighet som anges i ett schema för udda och jämna veckor, garanterad sysselsättningsgrad, önskad sysselsättningsgrad och arbetspass hos andra brukare när du simulerar fram ett schema. Dessutom kan du välja vilka typer av arbetspass personalen kan schemaläggas på och hur lång tid de behöver mellan brukarna om de ska arbeta hos olika brukare på samma dag. Att välja arbetspass är enormt bra då vissa assistenter enbart arbetar t ex nattpass.

Tidvis arbetar själv i bakgrunden för att komma fram till ett schema som passar så bra som möjligt. Här tas hänsyn till arbetstidslagen och om du har definierat avvikelser i arbetstidslagen pga förhandlingar med Kommunal gällande kollektivavtalet tas dessa hänsyn till. Saknas personal för att täcka upp alla arbetspass enligt arbetstidslagen kommer Tidvis skapa schemarader som man sedan kan bemanna. Där syns tydligt vilka sysselsättningsgrader som behöver sättas för de nyanställda.

Om en brukare är hos en anhörig vid specifika tillfällen kan man schemalägga dessa pass innan man startar simulatorn. På detta sätt arbetar simulatorn för att hjälpa till att schemalägga på ett så verkligt sätt som möjligt.

När simulatorn är färdig, ofta inom mindre än en minut, får schemaläggaren ett meddelande om detta och ett schemaförslag har skapats. Man kan välja att arbeta vidare med schemaförslaget och göra mindre ändringar eller att köra simulatorn igen för att få ett bättre förslag. Man kan också direkt aktivera schemat som simulatorn föreslår.