CRM

CRM-modulen i Tidvis Personlig Assistans ger möjlighet till extra funktionalitet för att ge stöd till samlande av mer information och möjlighet till bättre stöd för att ha god kvalitet för befintlig personal och kunder samt även för att hantera prospekts, som ännu inte blivit kunder.

Bland annat ger CRM-modulen möjlighet att ha kontroll över ditt kommunikationsflöde och informationsflöde för såväl assistenter som brukare.
Med Tidvis möjlighet att dokumentera kommunikationen så har ni möjlighet att hjälpas åt på kontoret om t ex en kund ringer in som ni sökt tidigare. Om man har lagt en snabbhändelse på vad man ville i samtalet så kan vem som helst förmedla detta.
För att underlätta att komma ihåg aktiviteter i framtiden följer alltid en möjlighet till påminnelser för att underlätta administration och minska stress.

I övrigt hanterar CRM-modulen:

  • möjlighet att koppla relationer till kontakter, såväl enskilda som delade med andra kunder (t ex läkare, arbetsterapeut, mm).
  • möjlighet att arbeta med en brukare redan innan denne är kund för att härigenom påbörja dokumentationen kring brukaren. När ni sedan lägger om brukaren till kund kommer denna information automatiskt följa med för framtida kvalitetssäkring.
  • koppling av behov och hjälpmedel som finns hos en brukare.
  • kompetensdatabas för assistenter.
  • geografiskt område för såväl assistenter som kunder för att underlätta matchning av personal. Genom denna kan man även styra behörigheter för kontorspersonal, dvs att de enbart ska ha behörighet till de kunder/assistenter i sitt geografiska område.
  • databas för delegeringar, inkl påminnelse till chef och assistent om uppdatering.
  • kompetens- och områdesmatchning för att hitta rätt assistenter till en kund.
  • schemaläggning för prospekts med möjlighet att kontrollera kostnad för schema och möjlighet att se om man har råd att ta en kund med de eventuella krav som finns på löner, mm.
  • statusar på prospekts, mm inkl rapporter för att följa upp hur prospekts  omvandlats till kunder och hur nära de är att bli kunder.