Processhantering

Processhantering

Skapa processer för att enkelt ha era interna rutiner dokumenterade elektroniskt. Detta gör att man enkelt kan kvalitetsutveckla sina rutiner, uppdatera dem elektroniskt så att personalen har tillgång till dem direkt.

En process har ett eller flera steg som på ett tydligt och strukturerat sätt gör att de anställda enkelt kan följa dem.

Starta en process, dokumentera och klarmarkera de olika stegen och få kontroll över processer som körs på olika delar av organisationen. Detta görs i kombination med ärendehanteringen och kan även startas direkt från dokument, såsom avvikelserapporter, tillbudsrapporter, eller dylikt.

De dokumenterade processerna läggs upp som företagsprocesser, kundprocesser eller processer för anställda. Ett process-steg kan innehålla text, bilder länkar och dokument.