Dokumentation

Dokumentation Personlig Assistans

Tidvis dokumentationssystem har allt man kan önska från ett professionellt dokumentationssystem. Med möjlighet att skräddarsy egna dokument och möjligheter kring påminnelser, skräddarsydda utskrifter, sök och statistik kan man säkerställa att man får in rätt information via dokumenten och för endast de dokument som man är intresserad av.

Tidvis modul för dokumenthantering tillhandahåller funktionalitet för dokumentation av daganteckningar, journalföring, olika typer av dokument som avvikelserapportering, missförhållanderapportering, mm. Dessutom kan man sätta påminnelser för uppföljning av dokumenten man lagt in, såsom t ex genomförandeplaner med påminnelser för utvärdering av dessa.

Dokument kan kopplas till såväl assistenter (anställningsavtal, cv, mm) som kunder (genomförandeplaner, mötesanteckningar, mm) och företaget. Dessutom finns möjlighet att dela ut dokument som är kopplade till en kund så att assistenterna hos kunden kan läsa dessa. Det är förstås mycket intressant för att dela ut mötesanteckningar, arbetsbeskrivningar eller dylikt.

Dokumenthanteringsmodulen i Tidvis ger även möjlighet att skräddarsy rapporter med egen placering av fält, sin egen logga och formulär för inmatning och utskrift, allt för att underlätta den dokumentation som behövs för att hantera händelser kring brukare och personal på ett smidigt sätt.

Som grädde på moset finns även möjlighet att spara dokument i nya versioner så att man kan följa hur informationen har utvecklats över tid.

Assistenter kan rapportera in avvikelserapporter, daganteckningar, mm från såväl dator, surfplatta som mobiltelefon. Dessutom finns en hantering för automatiskt sparande av utkast så att de har möjlighet att börja skriva för att sedan fortsätta vid annat tillfälle innan de skickar in dokumentet till kontoret.
Så snart de skickat in en rapport skickas en notifiering till berörda om att det kommit in en ny rapport.