Bassystemet

IT-Systemets Bassystem

IT-Systemet Tidvis Personlig Assistans har ett bassystem som måste vara installerat oavsett vilka moduler du väljer att köpa till. Bassystemet har grundregister för alla som arbetar i systemet och även information om de brukare som finns.

I IT-systemet kan ni koppla de assistenter och ansvariga som arbetar just med en brukare. Ni kopplar här även de grundläggande lönekriterierna, såsom om de har OB eller övertidsersättning inräknat i sin lön eller dylikt. Dessutom hanteras sysselsättningsgrader med historik på garanterad sysselsättningsgrad som i sin tur finns som grund för löneutbetalningar, sjukhantering och semesterhantering

Tidvis har även, tillsammans med registret av personer, en rollbaserad säkerhet där man kan sätta individer eller grupper att se rätt typ av information.
Olika företag inom branschen personlig assistans använder olika namn för roller som är kopplade inom bolaget. I Tidvis bassystem finns en möjlighet att anpassa dessa roller och även andra parametrar för att passa just ert bolag.
I behörigheterna sätter man även upp olika typer av notifieringar som ska skickas till de olika rollerna för att man ska få god kontroll över det som händer i företaget.

Även information om vilket typ av beslut och övrig grundinformation om brukaren finns med i grundsystemet. Detta är denna information som är grunden för att få stöd i såväl tidrapportering och schemaläggning. Information läggs även upp i historik så att man har möjlighet att följa hur besluten förändrats med tiden. Besluten är uppdelade i grundbeslut eller tillfällig utökning och hanterar också vilken typ av myndighet man är kopplad till. Dessutom kan man lägga upp beviljandeperioderna för sig så att rätt antal timmar sätts per avräkningsperiod.

Självklart är IT-systemet sökbart och det är lätt att hitta rätt information för det man behöver göra.

Genom samarbeten med lönesystem, t ex Hogia, har ni möjlighet att ställa in så att personalinformation enbart matas in i ett system så läggs den informationen automatiskt in även i det andra systemet.