Tidvis

Tidvis-dator-surfplatta-telefon-slutlig
Verksamhetssystem för assistansbolag

Tidvis är ett webbaserat verksamhetssystem som tillsammans med ett lönesystem och ett bokföringssystem ska räcka för att stödja de flesta verksamheter som tillhandahåller personlig assistans.

Tidvis är utvecklat tillsammans med samtliga roller inom personlig assistans, såväl på kontoret som ute i verksamheten. Dessutom har huvudpersonen inom Tidvis erfarenhet av att leda ett medelstort assistansbolag och har tidigare även arbetat med verksamhetsutveckling inom olika branscher. Med denna erfarenhet i ryggen ser vi hela tiden till att utveckla Tidvis för att effektivisera bolagen så att systemet i sig inte ska ses som en kostnad utan snarare en enorm styrka för att garantera kvalitet och effektivitet. Med dessa i kombination har man ett gott stöd för att ge möjlighet till kundnöjdhet såväl som personalnöjdhet samtidigt som man kan driva en verksamhet som ger positivt ekonomiskt resultat.

Vi kommer aldrig säga att Tidvis är ett komplett system utan ifrågasätter hela tiden hur vi kan bli ännu bättre. Vi utvecklar ständigt nya moduler samtidigt som vi gör nuvarande moduler ännu lättare att använda. Allt i mycket nära samarbete med våra kunder för att se till att vi hamnar så rätt som möjligt direkt.

Vare sig du har ett litet bolag, ett stort bolag eller en koncern med flera bolag har Tidvis stöd för att hjälpa er att få god kontroll med hög användarvänlighet.

Nyheter

Ni har väl inte missat vår nya hemsida? Vi uppdaterar löpande med all ny funktionalitet som läggs till systemet.
Kontakta oss gärna om ni vill att vi kommer och visar hur Tidvis kan underlätta ert dagliga arbete. Dessutom får ni möjlighet till mer kontroll än någonsin tidigare, med sammanställningar av information från ett och samma system!
... Läs merSe mindre

Läs på Facebook

Välkommen Assistans på Gotland, LSS Göteborgs stad och Allas assistans till Tidvis.
Det är härligt att se hur Tidvis växer och får förtroendet från fler assistansanordnare och även stöttar större bolag och nu även koncerner på ett smidigt sätt.
... Läs merSe mindre

Läs på Facebook

Imorgon är det dags för Leva&Fungera-mässan. Välkomna att besöka oss i monter A03:14 för att se hur Tidvis kan hjälpa ert företag. I montern bredvid står även Hogia så att vi tillsammans även kan förklara hur ni kan använda Hogia lön, Hogia ekonomi och Tidvis tillsammans för att slippa mata in information i flera system och även presentera ekonomisk information direkt i Tidvis.

Välkomna!
... Läs merSe mindre

Läs på Facebook
Vi kör Tidvis

Tid och ersättningar

Tidredovisning

Tidredovisa på ett enkelt och användarvänligt sätt via dator, surfplatta eller mobil, självklart med stöd för Försäkringskassans BankID-lösning.
Dessutom finns olika ansökningsprocesser, såsom milersättning och traktamente, i Tidvis för att minimera pappershanteringen.

Frånvarohantering

Tidvis hanterar frånvaro, inkl deltidssjukskrivning, på ett smidigt sätt i både schema och frånvarohanterare med underlag för sjukfakturering, påminnelser och hantering av karens för att förenkla det manuella arbetet.

Semesterhantering

Tidvis har full koll på assistenternas semester trots förändringar av sysselsättningsgraden under året. Assistenterna kan själva följa hur mycket semester de har kvar att ta ut när de är inloggade.

Schema

Schemaläggning

Schemaläggning ska vara enkelt och kunna göras med den vy som passar dig! Med funktioner för snabb schemaläggning har du dessutom full kontroll av schema mot beslut.

Schemasimulator

Att bygga scheman kan vara enormt tidskrävande. Tidvis tillhandahåller en schemasimulator som tar hänsyn till personalens tillgänglighet, önskemål om sysselsättningsgrader, arbetstidslagar, mm för att komma med förslag om det optimala schemat. Ni kan enkelt bygga ett schemaförslag med simulatorn för att sedan förbättra än mer om ni inte tycker simulatorns förslag är tillräckligt bra.

Avancerad ATL

Tidvis tar hänsyn till regelverket i ert kollektivavtal för att stödja er i att bygga scheman enligt arbetstidslagen. När ni förhandlar avvikelser från kollektivavtalet kan ni mata in dessa avvikelser så att kontroll istället sker enligt de nya förutsättningarna. Dessa förutsättningar kan sättas på företagsnivå, gruppnivå eller anställd i gruppnivå.

Journal, Dokumentation och Kommunikation

Dokumentation och journal

Hantera dokumentation, daganteckningar och journalföring genom att ladda upp dokument eller genom egenskapade formulär med Tidvis formulärhanterare. Med formulärhanteraren kan ni skapa egna fält som tillsammans blir mall för inmatande av såväl daganteckningar som rapporter eller dokument.
Dokument kan kopplas till såväl anställd som kund eller företag.

Assistenter kan lägga in avvikelserapporter, tillbudsrapporter, mm i formulären från mobil, dator eller surfplatta och ni kan hantera flödet med påminnelser om uppföljning.

Ni kan även dela utvalda dokument till assistenter, t ex arbetsbeskrivningar, mm.

Kommunikation

Med Tidvis interna e-post kan ni enkelt kommunicera på ett säkert sätt med assistenterna och de kan kommunicera enkelt inom gruppen.
Sekretessinformation lämnar här aldrig Tidvis men påminnelser om att något finns att läsa skickas ut till användare av systemet.

Kvalitet, Uppföljning och Ekonomi

Ekonomi

Bygg scheman och se direkt vad de kommer kosta eller följ upp kostnader i efterhand, när arbetet är utfört. Med koppling till ekonomisystem kan ni importera verkliga kostnader och få ut kundrapporter som kunden själv kan ta ut. Självklart med möjlighet att styra vilken typ av information olika kunder ska kunna ta del av.

Ärendehantering

Skapa ärenden för företag, kund eller anställd med möjlighet att hantera ärendena som projekt med flera projektdeltagare. Dessutom med möjlighet att låta alla i företaget kunna ta del av informationen i ärendet.

CRM

Öka kontrollen över specifika delar med hjälp av Tidvis CRM. Här kan ni få ökad kontroll på kontakter, behov/hjälpmedel för brukare, kompetensdatabas för assistenter, delegeringar, områdeshantering och matchning av potentiella assistenter till kunder.

Processhantering

Skapa processer för att enkelt ha era interna rutiner dokumenterade elektroniskt. Detta gör att man enkelt kan kvalitetsutveckla sina rutiner, uppdatera dem elektroniskt så att personalen har tillgång till dem direkt.
Starta en process, dokumentera och klarmarkera de olika stegen och få kontroll över processer som körs på olika delar av organisationen.